Polityka prywatności

1. strony jest Maja Stankiewicz, Urszula Szczęsna, ul. Chłodna 16,
Suwałki 16-400 adres strony internetowej www.suwalskiecentrumfinansowe.pl

2. Maja Stankiewicz, Urszula Szczęsna określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.

3. Administrator przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe, które są przetwarzane w następujących celach:
a) W celu kontaktu użytkowników na portalu www.suwalskiecentrumfinansowe.pl z Maja Stankiewicz, Urszula Szczęsna
b) przesyłania wiadomości o charakterze informacyjnym w celu nawiązania kontaktu i oferowania bezpośrednio produktów i usług przez Administratora na adres e-mail użytkowników z adresu właściciela.

5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
a) Adres e-mail, który został udostępniony przez użytkownika podczas wypełniania formularza.
b) Imię oraz nazwisko podane podczas wypełniania formularza.
c) Numer telefonu;
d) Numer IP, o ile, w danej sytuacji stanowi dane osobowe.

6. W związku z celem wskazanym w ust. 4 a) niniejszej polityki jest przetwarzane imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer IP, o ile w danych warunkach stanowi dane osobowe. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku z świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. celem wykonania umowy. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. W związku z celem wskazanym w ust. 4 b) niniejszej polityki jest przetwarzany wyłącznie adres e-mail. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Administrator będzie przechowywał dane przez czas nieokreślony bądź do czasu, gdy użytkownik wyrazi sprzeciw względem przetwarzania powyższych danych.

9. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 a) jest dobrowolne, jednakże brak ich podania sprawi, iż Administrator nie będzie wstanie spełnić świadczenia w postaci odpowiedzi na pytanie.

12. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 b) jest dobrowolny. Świadczona usługa przez Administratora nie jest uzależniona od wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych Administratora.

13. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie właściciele stron Maja Stankiewicz, Urszula Szczęsna.

Formularz
1. W serwisie prowadzony jest formularz, który umożliwia przekazywanie danych osobowych na poziomie użytkownik - właściciel strony. W tym celu należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, planowana kwota kredytu, okres kredytowania w miesiącach, miesięczne raty dotychczasowych kredytów, przyznane limity na kartach kredytowych i ROR, miesięczny dochód gospodarstwa, liczba osób w rodzinie, dodatkowe informacje. Podanie tych danych w celu wskazanym w ust. 4 b) jest dobrowolne.

2. W każdej chwili użytkownik może odwołać zezwolenie na przetrzymywanie jego danych w skrzynce mailowej poprzez wyrażenie sprzeciwu na adres e-mail Administratora tj. biuro@suwalskiecentrumfinansowe.pl

Ciasteczka
Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje żadnych zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.